Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
next
prev
Rembka

Regulament campanie transport gratuit peste 500 de lei


Regulamentul oficial de desfășurare al campaniei

Transport gratuit peste 500 de lei

Art. 1 Organizatorul Campaniei Transport gratuit peste 500 de lei este organizata de - REMBKA SRL, cu sediul în Timis, Bld. Liviu Rebreanu 47A, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/1442/1994, Cod Unic de Înregistrare 5615643; Denumita în continuare în mod colectiv „Organizator”.

Art. 2 Denumire. Durata. Locul desfășurării Campania poarta denumirea „Transport gratuit peste 500 de lei” Campania poate fi desfasurata pe parcusul anului 2023 doar in zilele de sambata, perioadele de desfasurare urmand a fi publicate si comunicate prin acte aditionale de activare campanie si anunturi pe website-ul Organizatorului. De asemenea, Organizatorul are dreptul de a modifica atat perioada, conditiile de livrare dar si partenerii disponibili pentru suportarea serviciului de transport. Campania fiind conditionata de stocul disponibil in magazin al produselor participante din fiecare magazin al Organizatorului. Simpla plasare a comenzii nereprezentand confirmarea stocului, acesta urmand a fi confirmat ulterior de catre magazinul in care a fost plasata comanda Clientul avand posibilitatea de a comanda din in oricare din magazinele din reteaua Rembka: 1. Rembka Caransebes, C. Timisorii 2A

Regulamentul campaniei este disponibil in mod gratuit oricărui solicitant pe website in sectiunea Blog link.Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, conditiile de participare precum si prestatorii care asigura serviciul de livrare sau a inceta in orice moment campania, prin întocmirea unui act adițional, urmând ca astfel de modificări să fie aduse la cunoștința potențialilor clienți. De asemenea, orice activare a prezentei Campaniei va face obiectul unui anunt din partea Organizatorului impreuna cu un act aditional care va reglementa modificarile sau noua perioada de desfasurare.

Art. 3. Drept de participare La această campanie pot participa persoane fizice având capacitate deplina de exercițiu sau persoane juridice, clienţi ai comenzilor plasate in perioada de desfasurare a campaniei in magazinul Rembka din Caransebes.

Art. 4 Poate participa la prezenta campanie orice persoană fizică peste 18 ani și juridică, pentru fiecare achiziție de produse din magazinul Rembka din Caransebes, in valoare de minim 500 lei, cumpărături efectuate în perioada de valabilitate a campaniei, pe un singur bon fiscal. Pentru livrarile prin flota proprie, conditia este ca locul de livrare să fie pe teritoriul Romaniei în limita a 50 Km/sens (100 km dus-întors) distanta față de Magazinul pe care se plaseaza comanda, cu un singur punct de livrare. Livrarea trebuie sa fie facuta cu camioneta(furgoneta). Reducerea nu se aplica la transportul cu camion/hiab cu macara. Produsele beneficiază de livrare gratuita in condițiile. Serviciile incluse in tariful de transport sunt livrare pana la locul de livrare agreat. Clientul trebuie sa se asigure ca este cineva la adresa de livrare la data stabilita pentru livrare. Clientul are obligația de a furniza adresa de livrare exacta aferenta locului de descărcare a mărfurilor. Livrarea mărfurilor la adresa indicata de Client se organizează pana la zona in care căile de acces permit parcarea in condiții de siguranță a mijlocului de transport marfa. In situația in care livrarea mărfurilor necesita obținerea unor autorizații speciale de circulație/acces in zona de livrare/costuri suplimentare, Clientul este responsabil pentru obținerea respectivelor autorizații sau achitarea costurilor suplimentare precum dar fara a se limita la taxe rezidentiale, costuri bac, etc. Distanța de livrare a produselor trebuie să se încadreze în 50 Km/sens (100 km dus-întors) de la adresa magazinului, orice depășire a acestei obligă participantul să plătească tariful integral al livrarii. Pentru a beneficia de gratuitate comanda trebuie sa se incadreze in capacitatea mijlocului de transport pus la dispoziție de transportator. Livrările sunt programate la intervale orare agreate de comun acord si confirmate telefonic de către transportator cu Clientul, anterior efectuării livrării. In situația unei livrări confirmate, daca din diferite motive imputabile Clientul, livrarea nu poate fi efectuata, Clientul va fi nevoit sa suporte costurile livrării suplimentare.

Art. 5. EXCEPŢII Nu fac obiectul prezentei campanii: Returnarea produselor se va face in conformitate cu prevederile legale si Regulamentul de retur disponibil aici.

Art. 6 PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Conform cerintelor Regulamentului (EU) general privind protectia datelor persoanelor fizice nr. 2016/679 („GDPR”), Organizatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate mai jos, potentialele date personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra in vederea participarii la Campanie. Prin participarea la Campanie, Participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in baza urmatoarelor temeiuri: (i) consimtamant; (ii) obligatia legala si (iii) interese legitime (iv) obligatii contractuale, dupa cum urmează: • organizarea și desfasurarea Campaniei (obligatii contractuale); • solutionarea oricaror plangeri extrajudiciare/judiciare, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim, obligatii legale); • activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatie legala). In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment prin manifestarea acestei intentii prin folosirea unui mijloc de contactare indicat mai jos. • Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza participantii in mod direct. Acestea pot fi dezvaluite catre: • partenerii Organizatorului, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei – precum dar fara a ne limita la transportatori; • furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing - agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing; • furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila; • furnizorii de servicii de dezvoltare si mentenanta a paginilor web; • furnizorii de servici de hosting web si centre de date etc.; • autoritati publice sau alte categorii de destinatari, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat. Datele cu caracter personal sunt pastrate cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. In principiu, nu se vor transfera datele cu caracter personal ale participantilor decat in state apartinand Spatiului Economic European (SEE). Conform legislatiei in vigoare in Romania, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, in calitate de persoana vizata. • Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare; • Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datele care sunt incomplete; • Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si sunt prelucrate. • Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. • Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii, cu scop enumerativ: - in cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care permite Organizatorului sa verifice exactitatea datelor in cauza; - in cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; - in cazul in care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta; - in cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata. • Dreptul la portabilitate: in masura in care Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Organizatorului sa furnizeze datele lor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorulpoate sa transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic. Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele de mai sus, persoanele vizate pot contacta utilizand urmatoarele date de contact: Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii se pot adresa cu o cerere, catre Organizator, folosind oricare dintre canalele de mai jos • Puteti să ne scrieti la vanzari.online@rembka.ro; • Ne puteti suna la: 0728 155 657; • Ne puteti scrie la adresa sediului social din: Timis, Timisoara, Bld. Liviu Rebreanu, nr. 47A

Art. 6 Soluționarea litigiilor Eventualele litigii apărute intre Organizator si participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale relevante in materie.

Articolul 7. Întreruperea campaniei promoționale Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe campania promoţională oricând pe parcursul desfăşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (act aditional de incetare, semnalizare în magazine la InfoPoint, oprire comunicari bannere campanie etc.). Art. 8 Prevederi diverse Simpla participare la această Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania. In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului sau a partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea Participantilor la Campanie. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizatorul, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare. Organizator, Data: 21.04.2023 REMBKA SRL.
Cu noi totul e simplu!

  • comenzi online

  • transport prin curier

  • transport special

  • consiliere telefonică

  • drept de retur

bilka, carmeuse, ceradez, damila, fabryo, holver, leier
macon, saint-gobain, seda, semmelrock, siceram, siniat, tondach, velux, ytong